Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper module: StepMailingListCatalogeren van emailadressen

StepMailingList is het programma voor het onderhouden van al uw mailinglijsten
stepmailinglist

Acties die zullen uitgevoerd worden in StepMailingList

 • In StepMailingList kunnen een onbeperkt aantal lijsten van bij elkaar horende emailadressen worden aangemaakt. Elke lijst krijgt een duidelijke naam.
 • In StepMailingList kunnen een onbeperkt aantal emailadressen worden ingevoerd.
 • Elke emailadres kan voorkomen in meerdere mailinglijsten.
 • Koppelen van een naam en een aanspreking aan elke emailadres.

De ingavetabel.

Het toevoegen van emailadressen aan een nieuwe of bestaande mailinglijst kan ofwel één voor één gebeuren. StepMailingList is tenslotte een spreadsheet of database-achtig programma waarin:

 • gegevens kunnen worden bijgevoegd (de '+'-knop in de knoppenbalk)
 • gegevens kunnen worden verwijderd (de '-'-knop in de knoppenbalk)
 • gegevens kunnen worden opgezocht (Ctrl+F en F3 of het vergrootglas in de knoppenbalk)
 • gegevens kunnen worden aangepast: klikken in de cel en de gegevens invoeren
 • gegevens kunnen worden gesorteerd op elke aanwezige kolom: klik de kolomtitel om de lijst te sorteren op de aangeklikte kolom, klik nogmaals op dezelfde kolomtitel om de sortering om te keren
 • gegevens kunnen worden weergegeven in groepmode: sleep één van de kolommen naar de grijze balk boven de tabel, en de groepmode wordt actief. Elke unieke waarde in de gesleepte kolom wordt getoond, het aanklikken van de '+' naast de unieke waarde, zal de gegevens uit de tabel tonen de behoren bij de aangeklikte waarde
 • gegevens kunnen worden gefilterd: klik op de naar onder gericht pijltje naast de kolomtitel zal de filterlijst openen.

Koppelen van emails aan een mailinglist via 1 actie

stepmailinglist-add-email-adresses stepmailinglist-add-email-button

De 'add emails'-actie (knop hiernaast afgebeeld) zal het 'Add email adresses'-scherm tonen.

Een nieuwe mailinglijst kan worden ingevoerd in het 'to this list:'-veld of een bestaande mailinglijst kan worden geselecteerd door het neerwaarts pijltje te klikken.

De adressen die moeten worden bijgevoegd kunnen worden ingevoerd in het grote editveld of (zoals waarschijnlijk meer zal gebeuren), geplakt vanuit het klembord (clipboard).

De 'Add'-knop zal voor elk ingevoerd emailadres nazien of dit reeds gekoppeld is aan de ingevoerde mailinglijst. Is dit niet het geval, dan zal een nieuwe lijn worden bijgevoegd in de lijst.

Kopiëren van alle emailadressen van een mailinglist

stepmailinglist-copy-email-adresses stepmailinglist-copy-emails-button

Bijvoorbeeld: om deze te gebruiken in StepMail.

De 'copy emails'-actie zal u toelaten één van de ingevoerde mailinglijsten te selecteren. Na het aanklikken van 'select' zullen alle emailadressen uit de lijst worden gecopieerd naar het klembord. In StepMail kunnen deze adressen dan worden geplakt in het veld waarin de emailadressen worden geplaatst waarnaar een email zal worden verstuurd.

Opmerking: in een latere versie van StepMail en StepMailingList zal deze actie worden geïntegreerd, dus mogelijk worden zonder gebruik te moetenmaken van het klembord.

Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite