Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper module: StepMailSturen van mailings

StepMail zal u toelaten individuele (geformatteerde) emails te sturen naar één of meerdere emailadressen

StepMail vereist geen geïnstalleerde emailsoftware (Outlook, Outlook Express, Eudora e.d.) vermits de emails worden verstuurd met de ingebouwde SMTP-engine.

Acties die zullen uitgevoerd worden in StepMail

stepmail
 • Sturen van individuele emails.
 • Invoeren van het onderwerp (de subject).
 • Invoeren van zender van de email (From/Return address)
 • Invoeren van de emailadressen waarnaar de email moet worden gestuurd.
 • Invoeren van de tekst die zal worden verstuurd (de body).
 • Bewaren en terug inlezen van alle ingevoerde velden van de email (load environment en save environment).

Formaten van emails

De email die wordt verstuurd kan bestaan uit:
 1. Een simpele tekst.
 2. Een html-bestand [Hoe een gegenereerde Sitestepperpagina gebruiken in een email ?].
 3. Een html-bestand met vervangvariabelen.

Individuele emails

Met individuele emails wordt bedoeld dat elke email verstuurd door StepMail, slechts naar één persoon zal worden verstuurd.

Indien meerdere emailadressen worden ingevoerd, zal elk emailadres één email ontvangen. M.a.w., er worden zoveel emails verstuurd als het aantal ingevoerde emailadressen.

Voordelen van individuele emails

 • Elke persoon krijgt een email aan zonder weet te hebben van andere emailadressen waarnaar de email werd verstuurd. Een reply op een op deze manier gestuurde email zal steeds terugkomen naar de zender (en niet, zoals dikwijls, naar alle personen in het zogenaamde CC-veld).
 • Het laat personalisering toe van de verstuurde emails (in optie 3 van voornoemde lijst: het html-bestand met vervangvariabelen).
Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite