Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Module StepGen:_sitedocs: kopieer extra bestanden naar uw website

Beheer extra bestanden voor uw website, kopieer extra bestanden naar uw website.
Stepgen File Tabs Showing New _sitedocs Tab

Sitestepper zal door middel van het Stepgen-programma alle noodzakelijke bestanden aanmaken en kopiëren naar de website.

De bestanden die zullen worden gekopieerd zijn:

  • alle webpagina's in alle gewenste talen
  • alle stylesheets
  • alle javascript bestanden
  • alle afbeeldingen
  • alle programmeerbibliotheken in asp, php of elke andere programmeertaal die is gebruikt

Ook bestanden die niet van één van de opgenoemde types zijn, kunnen worden beheerd binnen het Sitestepper project en kunnen naar de website worden gekopieerd.

Denk hierbij aan de Google site map (die trouwens automatisch door StepGen kan worden aangemaakt) of pdf-bestanden die dienen afgeladen te worden vanaf de website.

StepGen biedt vanaf versie 3.1.3 een mogelijkheid deze extra bestanden of bijkomende bestanden te stockeren in een subfolder van de projectfolder van het Sitestepper website project. Deze subfolder dient de naam '_sitedocs' te hebben.

Door middel van de menuoptie: 'Project - Kopieer sitedocs naar de site' zullen alle bestanden én alle subfolders aanwezig binnen het project en in de folder met naam '_sitedocs' gekopieerd worden naar de overeenkomstige folders en subfolders van de website.

Vanaf versie 4.1.0 biedt Sitestepper via het StepGen programma ook de mogelijkheid een lijst van de bestanden en de folders van de '_sitedocs' folder van het website project te beheren en te tonen.

Zoals bij alle bestandslijsten binnen het websiteproject, zullen ook in deze lijst alle bestanden die vandaag werden aangepast of vandaag werden aangemaakt, in het blauw worden opgelicht.

Eveneens zoals de ander bestandslijsten binnen het websiteproject, kan elk bestand worden geëditeerd door rechts te klikken op de bestandsnaam en de optie 'Editeer...' (Ctrl-Z) te kiezen.

Indien StepGen het aangeklikte bestand als een tekstbestand herkend, dan wordt het StepEdit html-editeerprogramma met syntaxkleuring voor elk formaat opgestart. Wordt het aangeklikte bestand niet als een tekstbestand herkend, dan wordt het bestand opgestart in het binnen de Windowsomgeving toegekend programma.

Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite