Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Module StepEdit:waarom een HTML-editor?

Waarom werd gekozen voor een html-editor ?

Er zijn twee invoermethodes gebruikelijk voor het ingeven van webpagina's:
 1. een html-editor: waarbij de zogenaamde html-tags zichtbaar zijn tijdens de ingave
 2. een wysiwyg-editor (wysiwyg=de Engelstalig afkorting van What You See Is What You Get): de tekst is zichtbaar zoals in een tekstverwerker
Beide methodes van invoeren hebben hun voordelen en hun zwakke punten.

html-editor

Een html-editor (zoals StepEdit) heeft de volgende voordelen:

 • U weet wat u effectief invoert. Vermits u elk karakter ziet dat wordt ingevoerd, zullen overbodige karakters onmiddellijk verwijderd kunnen worden.
 • De ingevoerde code blijft compact. Gegenereerde code, die nadien overbodig blijkt te zijn, kan onmiddellijk worden gewist.
 • U kan commentaar invoeren. Html heeft de mogelijkheid bepaalde delen in commentaar te zetten. Deze commentaar is wel zichtbaar in de ontwikkelingsomgeving (StepEdit), naar niet op de effectieve webpagina. Zo kan u opmerkingen op uw pagina's invoeren of bepaalde delen van uw pagina invoeren zonder deze (al) online te willen plaatsen.
 • Vermits u zelf de code invoert, is alles wat html herkend ook te gebruiken op de pagina die u aan het maken bent. Alhoewel dit meer een voordeel is voor diegene die html door en door kent, kan het toch belangrijk zijn elke denkbare html-code te kunnen invoeren.
 • De dynamische pagina's, de .asp en .php pagina's, kunnen met dezelfde editor worden ingevoerd.

Een html-editor (zoals StepEdit) heeft de volgende nadelen:

 • U dient een (kleine) kennis van html te bezitten om de teksten goed te kunnen invoeren.
 • De ingevoerde pagina's worden niet onmiddellijk in een geformatteerde invoeromgeving getoond. U dient een preview te starten teneinde de geformatteerde pagina's te zien.

wysiwyg-editor

Een wysiwyg-editor heeft de volgende voordelen:
 • De invoeromgeving lijkt sterk op een tekstverwerker, wat de herkenbaarheid met veelal gekende software verhoogd.
Een wysiwyg-editor heeft de volgende nadelen:
 • De gebruiker heeft geen idee welke code wordt gegenereerd tijdens de invoer van de pagina's. Verschillende handelingen zullen op het scherm geen zichtbare gevolgen hebben, maar genereren, achter de schermen, wel html-code.
 • De meeste wysiwyg-editors kennen enkel een gedeelte van de html-taal. Enkel die mogelijkheden die ondersteund worden, kunnen worden ingevoerd.
 • Dynamische pagina's kunnen moeilijk worden ingevoerd. Vermits dit, zowel altijd, programmacode zal gevatten, zullen de meeste wysiwyg-omgeving dit niet of slechts in geringe mate ondersteunen. En als ze al één omgeving ondersteunen, dan wordt het moeilijk indien besloten wordt, voor een paar pagina's of voor een hele nieuwe site, een andere omgeving te gebruiken om de pagina's dynamisch te genereren.

Waarom toch een html-editor ?

De opzet van Sitestepper is, vanaf het initiële ontwerp, geweest een doorgedreven scheiding van de grafische layout en de effectieve inhoud van pagina's te bewerkstelligen.

De grafische ontwerper, of diegene die de grafische layout van de site, klaarmaakt voor gebruik in Sitestepper, dient dan ook een goede kennis van html te bezitten.

Diegene die de effectieve inhoud van de webpagina's schrijft, zal echter volstaan met een kleine kennis van de html-taal en een normale dosis aan gezond verstand. Vermits de complexiteit van de pagina's in de layout zitten en niet in de inhoudpagina's kan iedereen de effectieve tekstpagina's schrijven, ook zonder een doorgedreven kennis van de html-taal.

Door middel van de ingebouwde mogelijkheden als

 • de importfunctie voor afbeeldingen
 • de selectiemogelijkheid van pagina's in de eigen site om een link te leggen
 • de html-assistant
 • en zowel de interne als de externe previewmogelijkheid

zal iedereen de webpagina's kunnen aanmaken zonder een doorgedreven kennis van html te bezitten.

Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite