Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper module: StepGenHTML-editor

StepEdit is de Sitestepper html-editor waarmee de webpagina's zullen worden ingevoerd

StepEdit zal worden gebruikt om:

Sitestepper 4 StepEdit main screen
 • De webpagina's aan te maken.
 • De generieke delen van de site in te editeren (voorbeeld: adres op elke pagina, copyright-bericht op elke pagina, meta-tags e.d.)
 • De style-sheets te editeren.
 • De java-scripts te editeren.
 • De Sitestepper-skeletons (definitie van grafische layout) te editeren.

Eigenschappen van StepEdit

 • Kleurcodering: alle html-tags worden in een aparte kleur weergegeven om een duidelijke onderscheid te maken tussen formatering en effectieve tekst.
 • Spellingcontrole: een spellingchecker is ingebouwd in de editor en dit zowel als aparte actie als als live-spell (waarbij niet herkende woorden in de tekst worden gemarkeerd). Rechts-klikken op een gemarkeerd woord geeft een lijst van mogelijke vervangwoorden of de mogelijkheid het gemarkeerde woorden bij te voegen bij de persoonlijke lijst van correcte woorden.
 • stepedit-vervang-variabelen Vervang-variabelen: alle waardes die eigen zijn aan het Sitestepper project en aan de build-target (website) die wordt geëditeerd, worden vanuit StepGen doorgegeven aan StepEdit. In plaats van effectieve waardes op een webpagina te plaatsen, zullen zogenoemde 'vervang-variabelen' worden gebruikt. Dit zijn afgesproken woorden geplaatst tussen accolades. Bij het effectief builden van de site worden alle vervang-variabelen verwijderd van de pagina en vervangen door de waarde van de vervang-variabelen op dat moment.
  Bijvoorbeeld: de volgende vervang-variabelen zullen worden vervangen door de aangegeven waarde op het moment dat de site wordt gebuild:
  • {@RunDate} wordt 10-okt-2011
  • {#WebRoot} wordt http://www.sitestepper.be
  Door middel van de vervang-variabelen kan worden bekomen dat dezelfde source kan worden gebuild naar verschillende websites toe. De broncode (ingevoerd in StepEdit) blijft immers dezelfde, het zijn de vervang-variabelen die een andere waarde krijgen. [Meer uitleg over vervangvariabelen ]
 • Zodra een {-karakter wordt ingevoerd, wordt een lijst van vervangvariabelen op het scherm getoond zodanig dat één van de getoonde woorden kan worden geselecteerd. Na selectie wordt de geselecteerde vervangvariabele toegevoegd aan de pagina.
 • Er bestaat een mogelijkheid om zelf vervangvariabelen te definiëren.
 • De LinkAssistent: invoegen van een link naar een andere pagina van uw site. Deze actie zal een lijst op het scherm brengen van alle pagina's van uw site. Na opzoeken en selectie van één van de pagina's, zal de correcte linksyntax worden ingevoegd.
 • De HtmlAssistent: invoegen van de correcte html-syntax van bepaalde html-elementen zoals tabellen, linken, genummerde en ongenummerde lijsten, kleuren, e.d....
 • Html-preview: de mogelijkheid om de geformatteerde tekst bekijken zonder uw webbrowser te moeten opstarten.
 • StepImgImport: een module om afbeeldingen te importeren en te gebruiken in uw website.
  Deze module zal:
  • afbeeldingen importeren vanaf uw harde schijf (of vanaf het netwerk)
  • afbeeldingen importeren via het clipboard (bijvoorbeeld na op een afbeelding in uw internet software te hebben geklikt in 'Copy image' te hebben gekozen)
  • afbeeldingen importeren vanaf uw electronische camera
  • afbeeldingen importeren vanaf uw scanner
  • automatisch alle ge´mporteerde afbeeldingen geoptimaliseerd bewaren in verschillende groottes (tot drie formaten kunnen worden ingesteld, een vierde vrij formaat laat u toe om af te wijken van deze drie standaardformaten)
  • optioneel toelaten om de ge´mporteerde afbeeldingen te bewaren in een folder op uw computer
 • StepImgUse: een module om reeds bestaande afbeeldingen in uw website te hergebruiken op een andere pagina

StepEdit laat u toe om meerdere pagina's (of dezelfde pagina in meerdere talen) aan te passen, in is volledig geïntegreerd met StepGen:

 • D.m.v. de F12-toets kan u StepGen activeren (om, bijvoorbeeld, een andere pagina te selecteren om te editeren). D.m.v. dezelfde toets activeert u vanuit StepGen opnieuw StepEdit.
 • De acties 'Build current page' en 'View current page' uit StepGen kunnen d.m.v. dezelfde toetsen (respectievelijk Ctrl-F9 en Ctrl-F8), óók vanuit StepEdit worden opgeroepen. Op deze manier wordt het zeer simpel om d.m.v. één toetsaanslaag de pagina waaraan u aan het werken bent:
  1. te bewaren
  2. te genereren
  3. te tonen in uw webbrowser
 • StepGen zal een lijst van alle pagina's van uw site doorgeven aan StepEdit zodanig dat deze lijst kan worden gebruikt om gemakkelijk linken te leggen naar andere pagina's van uw site
Lees verder: Waarom werd gekozen voor een html-editor ?
Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite