Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper module: StepCollectpubliceer verzamelingen

StepCollect is hét programma om uw verzamelingen te publiceren op uw website, compleet mét foto's
stepcollect: onderdeel van Sitestepper: publiceert uw verzamelingen online

StepCollect laat toe om lijsten aan te leggen van bij elkaar horende zaken, met het uiteindelijke doel deze te publiceren op uw website.

Het is een databaseprogramma dat typisch zal worden gebruikt om verzamelingen van boeken, cd's, dvd's, speelgoed, sigarenbanden, strips, e.d. in te voeren.

Een mogelijk gebruik is ook een lijst van bij elkaar horende foto's, of zoals op deze site: een lijst van afdrukken van websites (zie de StepSites-pagina).

StepCollect kan als stand-alone (op zichzelf staand) programma gebruikt worden, maar zal een formaat genereren dat door Sitestepper zal worden gebruikt om automatisch één of meerdere webpagina's te genereren.

Opstarten van StepCollect

Teneinde de koppeling te kunnen leggen met het Sitestepperproject waarin de gegenereerde pagina's zullen worden gebruikt, dient StepCollect opgestart te worden van het StepGenprogramma.

Als StepCollect is opgestart vanuit een project, kunnen de in het Sitestepperproject ingestelde afmetingen voor de verschillende afbeeldingen worden gebruikt door StepCollect voor het toevoegen van afbeeldingen aan items in de verzameling.

Acties die zullen uitgevoerd worden in StepCollect

  • Aanmaken van nieuwe verzamelingen: het selecteren van de 'New'-actie (of Ctrl+N) zal een nieuwe verzameling (StepCollection) aanmaken. Een naam voor de verzameling dient te worden ingevoerd. Het is deze naam die zal worden gebruikt om in een webpagina de link te leggen naar welke StepCollection moet worden gelezen om automatisch de webpagina's te genereren.
    [Meer uitleg ]
  • Inlezen van een verzamling om deze te bewerken: een onbeperkt aantal verzamelingen kunnen worden ingevoerd. De optie 'Open collection' zal een lijst van alle verzamelingen tonen.
  • Bewaren van de verzameling: een StepCollection zal tijdens het editeren ingelezen zijn in het geheugen van uw computer (op een gelijkaardige manier zoals een spreadhsheet of een document in uw tekstverwerker). De 'Save Collection'-actie of Ctrl+S zal de lijst wegschrijven naar uw harde schijf.
    Opmerking: het openen van een andere StepCollection of het verlaten van het programma zal automatisch de huidige verzameling bewaren.
  • Invoer van de verzamelingen met een beschrijving in verschillende talen: bij elke item van de verzameling kan een omschrijving worden geschreven in elk van de 8 mogelijke talen waarin Sitestepper uw website kan aanmaken. Bij het genereren van de StepCollect-webpagina's zal automatisch de omschrijving van de juiste taal worden gebruikt. Zo kan u zeer snel en gemakkelijk uw verzameling online brengen
  • Invoegen van een afbeelding. Afbeeldingen kunnen worden gekoppeld aan elk item in de verzameling op exact dezelfde manier als het toevoegen van afbeeldingen op uw webpagina's. [Meer uitleg ]
  • Tonen van de afbeelding: de kleine weergave van de afbeelding wordt getoond op het scherm. Dit venster kan vrij worden verplaatst.
Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite