Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper-module: Sitestepperprojectoverzicht

Sitestepper version 4 development desktop showing different types of web sites

Het programma Sitestepper heeft dezelfde naam als het de naam van het globale softwarepakket.

Het is het eerste programma dat zal worden opgestart omdat het de taak vervult van startmenu voor de ontwikkeling van websites.

Sitestepper zal toelaten om:

  • Websites aan te maken.
  • Websites die logisch gezien bij elkaar horen te groepen in, wat binnen Sitestepper, Development Centers wordt genoemd.
  • Een duidelijke beschrijvende naam in te voeren voor alle websiteprojecten waaraan wordt gewerkt en eveneens de Development Centers een duidelijke omschrijving mee te geven.
  • StepGen (het programma dat de website zal bouwen) op te starten met de geselecteerde website. Binnen Sitestepper, wordt zo een site die wordt gebouwd een buildtarget genoemd.
  • Een duplicaat aan te maken van een geselecteerde buildtarget. Dit wordt veelal gebruikt om van een bestaande website een copie te maken als ontwikkeling of test.

De drie belangrijkste termen

Binnen de Sitestepperprogramma's zijn drie zeer belangrijke termen in gebruik, die (bij gebrek aan een goede Nederlandse term) met Engelstalige termen worden aangeduid.

Deze drie termen zijn:

  1. Sitestepper Development Center
  2. Sitestepper Project
  3. Sitestepper Build Target

Elke Sitestepper-installatie zal minstens 1, maar kan meerdere development centers bevatten. Elke development center zal minstens 1 sitestepper project, maar kan meerdere projecten bevatten. Elke sitestepper project zal minstens 1 build target bevatten. Wordt dezelfde broncode van een Sitestepper project gebruikt om meer dan 1 website te genereren, dan zal een Sitestepper project 1 build target bevatten voor elke site die moet worden gegenereerd.

Lees meer: uitleg Dev.center, project en build target

In ontwikkeling: de online handleiding

Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite