Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepperonline handleiding - Inhoudstafel

Starten met...

Een site gemaakt in 10 minuten.

 • Sitestepper starten
 • Opstarten van Sitestepper.
 • Invoeren van de registratiegegevens.
 • Aanmaken van een eerste Sitestepper-project.
 • Aanmaken van een eerste site.
 • De 4 stappen op de eerste site 'online' te brengen
 • 1. Builden van alle pagina's van de website
 • 2. Kopiëren van de afbeeldingen naar de website
 • 3. Builden van de stylesheets
 • 4. Builden van de javascipt-bestanden
 • Uittesten van de site
 • De startpagina van de site getoond in Microsoft's Internet Explorer
 • De eerste Nederlandstalige pagina getoond in Mozilla Firefox
 • De eerste Engelstalige pagina getoond in Opera

1ste aanpassingen aan de demo site.

 • Verandering van de achtergrond kleur.
 • Editeren van een stylesheet
 • Default.css ingeladen in StepEdit
 • Stylesheet kopiëren naar de website
 • Snel van StepEdit naar StepGen en terug
 • Bekijken van de veranderingen (nieuwe kleur)
 • Verandering van de achtergrondkleur van hoofding
 • Uitzoeken welk bestand dient te worden aangepast.

De Basis van Sitestepper

Sitestepper skeletons.

 • Wat zijn Sitestepper skeletons?
 • Koppelen van een skeleton aan een pagina
 • Voorbeeld van een Sitestepper skeleton
 • StepIncl-lijnen
 • Builden van een pagina
 • Aangemaakte webpagina
 • deel 2
 • deel 3
 • Aanpassen van de gekoppelde skeleton
 • Hoe een andere skeleton toewijzen aan een bronpagina
 • Hoe een nieuwe skeleton aanmaken
 • Automatisch toekenning van skeletons aan nieuwe pagina's
 • Hoe een skeleton toewijzen aan meerdere pagina's

Linken leggen tussen verschillende pagina's.

 • Link invoegen naar een andere pagina
 • Keywords
 • Invoeren van keywords in de pagina parameters
 • Waarom keywords en geen linken rechtstreeks naar de pagina
 • Waar worden keywords gebruikt?
 • Hoe keywords gebruiken in Steplinken
 • HTML-syntax voor linken op een webpagina
 • Hoe keywords gebruiken in skeletons
 • Een overzicht van de aanwezige keywords genereren

Stepvars (Sitestepper vervangvariabelen).

 • Wat zijn Stepvars?
 • Waar kunnen Stepvars worden gebruikt?
 • Syntax van een Stepvar
 • Normale syntax
 • Alternatieve syntax
 • Welke Stepvar-syntax wordt waar gebruikt ?
 • Het gebruik van een bepaalde Stepvar-syntax forceren
 • Waarom van Stepvar-syntax veranderen?
 • Toevoegen van de Stepvar-lijnen die van syntax wisselen
 • Stepvar-waardes
 • Hoe stepvars invoeren in de bronteksten ?
 • Type Stepvars
 • Vaste of gereserveerde stepvars
 • Opsomming systeem stepvars
 • Project-stepvars (folders en URL's)
 • Project stepvars
 • Stepcollect-stepvars
 • Tijdelijke stepcollect-stepvars
 • Permanente stepcollect-stepvars
 • Gebruiker stepvars
 • Intypen van de gebruiker-stepvars
 • Syntax van een gebruiker-stepvars
 • Voorbeeld 1: Een gebruiker-stepvar voor de aanduiding van een speciale foldernaam
 • Voorbeeld 2: Een gebruiker-stepvar voor de aanduiding van een externe website of externe url
 • Voorbeeld 3: Een gebruiker-stepvar ter vervaning van een woord met accentkarakters
 • Voorbeeld 4: Een smiley of elk andere kleine afbeelding
 • Voorbeeld 5: Vastgelegde, moeilijk in te voeren of veranderlijke gegevens
 • Gebruiker stepvars afhankelijk van de build target
 • Message-stepvars
 • StepMsgs

Hoe een Test site bouwen.

 • Waarom een testsite maken ?
 • Test de site uit door middel van een testsite !
 • Stappen om een testsite aan te maken
 • Aanmaken van een nieuwe build target
 • Visueel aanduiden dat we in een testversie aan het werken zijn
 • Aanpassen van de websiteparameters
 • Test de testversie uit !
 • Genereer de testversie van de website
 • Bekijken van de testversie van de website
 • De testsite is ok – welke stappen om de echte stappen online te brengen ?
 • Praktijkvoorbeeld

Een site bouwen in meerdere talen.

 • Bronpagina's in meer dan één taal
 • Aanmaken en aanpassen van de bronpagina's in de verschillende talen
 • Aanwezige talen
 • Welke bronpagina's zijn aanwezig in welke taal ?
 • Aanduiden in welke taal de pagina's moeten worden aangemaakt
 • Rapport van de aanwezige bronpagina's
 • Steplinken en talen
 • Welke taalversies van de pagina's worden gebruikt bij het invullen van de steplinken?
 • Automatische taalselectie overschrijven in de Steplink
 • Voorbeeld van steplinken met en zonder taalsturing

Werken met afbeeldingen.

 • Foto's en afbeeldingen zijn belangrijk voor...
 • ... het opfleuren en verduidelijken van de website
 • ... het gevonden worden door zoek-engines
 • Foto's en afbeeldingen in Sitestepper
 • Afbeeldingen en html
 • Een afbeelding importeren in 2 klikken !
 • Een afbeelding geïmporteerd in 2 klikken
 • De stappen om een afbeelding te importeren in 2 klikken !
 • Resultaat van de twee klikken
 • Handelingen uitgevoerd door Sitestepper bij het importeren van afbeeldingen
 • Benoemen van de delen van het importscherm
 • Naam van de afbeelding veranderen tijdens het importeren
 • Hoe de naam van een afbeelding veranderen tijdens het importeren
 • Een afbeelding importeren vanuit het klembord
 • Een logo importeren vanaf een website
 • Een afbeelding importeren vanaf de scanner
 • Het resultaat
 • Grafische manipulaties uit te voeren tijdens het importeren
 • Een afbeelding roteren
 • De afbeeldingen tonen op ware grootte.
 • Een afbeelding uitsnijden (croppen)
 • De galerijen
 • Formaatdefinitie
 • Keuze van één van de aanwezige galerijen
 • Eén van de drie formaten van een galerij selecteren
 • Afbeeldingparameters
 • Vaste galerijen
 • Vrije galerij
 • Instellen van de afbeeldingsparameters van de acht galerijen
 • Projectparameters – Afmetingen afbeeldingen
 • Kolom: Galerij
 • Kolom: Fmt
 • Kolom: W/H
 • Kolom: Maat
 • Kolom: Actief
 • Kolom: Jpegkwal
 • Kolom: Nieuwe naam
 • Kolom: Copyrightcode
 • Projectparameters – afbeeldingen
 • Originele afbeelding bewaren ? en Naar folder
 • Origineel niet vergroten
 • Een bestaande afbeelding hergebruiken
 • Galerij selecteren
 • Kiezen welk formaat wordt terug gegeven
 • Synchronizeren van de getoonde voorbeeldafbeelding en de formaatkeuze
 • Filteren van de getoonde lijst van afbeeldingen
 • Snel doorklik-afbeeldingen maken
 • step1img
 • 1foto webpagina meegeleverd met het Sitestepper demoproject
 • Choose the forced image dimensions
 • Choose the source type
 • Lijst van getoonde afbeeldingen

StepGen

Bespreking schermdelen van StepGen

 • StepGen – schermdelen

Beschrijving van alle menuopties in StepGen

 • Bestand
 • Edit
 • Edit – Node data
 • Project
 • Node
 • Skeleton
 • Genereer
 • View
 • Rapporteer
 • Help

De Sitestepper-projectboom.

 • Wat is de Sitestepper projectboom?
 • Secties van de projectboom
 • Opsomming van de 5 secties
 • De Includes sectie
 • WebRoot en DynamicRoot versus Root en Dynamic
 • WebRoot en DynamicRoot-secties
 • Root en Dynamic-secties
 • Web en WebRoot versus Dynamic en DynamicRoot
 • WebRoot en Root
 • Wat is een statische webpagina ?
 • Dynamic en DynamicRoot
 • Wat is een dynamische webpagina ?
 • Taalonafhankelijke en taalafhankelijke bronpagina's
 • Vanwaar de naam: Projectboom ?
 • Een echte boom
 • Een computerboom
 • Enkele boom-termen
 • Node
 • Parent
 • Child
 • Manipulaties op nodes van de projectboom
 • Aanmaken van een node (pagina)
 • Aanmaken van meer dan één node (pagina)
 • Verwijderen van een node
 • Verwijderen van een node ongedaan maken
 • Verwijderen van een node kompleet met zijn kinderen
 • Een node een andere naam geven
 • Een node kopiëren
 • Een node verplaatsen.
 • Welke node zal worden gekopieerd of worden verplaatst ?
 • Andere acties op de projectboom
 • Een node opzoeken
 • Vervangen van de toegekende skeletons
 • Verplaats een node een level hoger
 • Verplaats een node een level dieper
 • De Sitestepper Codeparking

Pagina-opbouw

Onderdelen van een Sitestepper-bronpagina

 • Uit welke delen bestaat een webpagina
 • Voorbeeldpagina
 • Bouwen (builden) van de webpagina
 • Sitestepper skeleton

Hoe een pagina terugvinden.

 • Probleemstelling: een pagina vertoont een schrijffout!
 • Bepalen welk type pagina moet worden aangepast.
 • Stappen te volgen om op te zoeken in welk bronpagina de fout zich bevindt
 • Bepalen op welke gegenereerde pagina de fout zich bevindt
 • Opzoeken van de bronpagina in de projectboom
 • Editeren van de bonpagina
 • De fout komt voor in de bronpagina
 • De fout komt niet voor in de tekst van de bronpagina's
 • Openen van de gekoppelde skeleton
 • De fout komt voor in de gekoppelde skeleton
 • De fout komt niet voor in de gekoppelde skeleton
 • Openen van een brontekst van een overeenkomstig stepincl-lijn

StepCollect

aanmaken van StepCollect-pagina's.

 • Wat is StepCollect?
 • Wat is het doel van StepCollect ?
 • Het doel in één zin
 • Verzameling ?
 • Waarom niet handmatig de webpagina's invoeren
 • De stappen: van StepCollectie tot webpagina's
 • Schema
 • Bespreking
 • Schema punt 1: Editeer de stepcollectie via het StepCollect programma
 • Eén record uit een verzameling
 • De velden in een StepCollectie
 • Starten van het StepCollect programma.
 • StepCollect dient gestart te worden vanuit een actief project
 • Het hoofdscherm van het StepCollect-programma
 • Spreadsheet-modus of kaart-modus
 • Bewaren van een stepcollectie
 • Een nieuwe stepcollectie aanmaken
 • Een stepcollectie openen
 • Heropenen van een stepcollectie
 • Invoeren van gegevens in een stepcollectie
 • Bewaren van een record
 • De navigatiebalk
 • Kolombreedtes in spreadsheet-modus
 • Kolommen verslepen in spreadsheet-modus
 • Kolomtitels veranderen
 • Schema punt 2: Creëer de bronpagina
 • Stepcollection-stuurgedeelte
 • Parameters van de StepCollect-startlijn
 • Lijst van stepvars aangemaakt door StepCollect
 • Lijst van stepvars aanwezig tijdens het genereren van de bronpagina's
 • Stepvars indien de 'linkedkw' parameter aanwezig is:
 • StepVars aanwezig in het project na het genereren van de StepCollect-pagina's
 • Schema punt 3: Start StepCollectGen
 • Stappen om de StepCollectiepagina's te genereren
 • Gegevens aanwezig in het StepCollectGen-scherm.
 • Schema punt 4: de gegenereerde bronpagina's
 • Een unieke naam voor elke gegenereerde bronpagina
 • Een uniek keyword voor elke gegenereerde bronpagina
 • Toegewezen skeleton aan de gegenereerde bronpagina
 • Voorbeeld gegenereerde pagina's
 • Gegeneerde pagina bij type='all'.
 • Gegenereerde pagina's bij type='cod1'.
 • Gegenereerde pagina's bij type='codedot'.
 • Automatisch gegenereerde stepvars na het uitvoeren van bovenstaande acties
 • Schema punt 5: builden van de pagina's 262
 • Schema punt 6: filter de te gebruiken records uit de StepCollecties
 • Formaat van de filter
 • Formaat van de filterwaarde
 • Kleine opsomming van de mogelijkheden van reguliere expressies
 • Schema punt7: linken leggen tussen gegenereerde bronpagina's
 • Syntax van de linkedkw stuurparameter
 • Linked keyword
 • Tutorial voor het aanmaken van StepCollect bronpagina's
 • Gebruikte stepcollectie voor de tutorial
 • Stappen te volgen indien een eigen stepcollectie wordt gebruikt tijdens de tutorial
 • Tutorial stap 1: een stepcollectie aanmaken
 • Onthou de naam van de stepcollectie
 • Tutorial stap 2: een overzichtpagina aanmaken
 • Bespreking van de html-code
 • Tutorial stap 3: 1 pagina aanmaken per rubriek
 • Tutorial stap 4: klikken tussen de verschillende gegenereerde pagina's
 • Geavanceerde technieken: gebruik van de gegenereerde _count-stepvars
 • Tutorial _count stepvars stap 1: aanmaken van de bron-menu-pagina
 • Tutorial _count stepvars stap 2: een nieuwe skeleton aanmaken
 • Tutorial _count stepvars stap 3: nieuwe skeleton toewijzen aan alle star trek pagina's
 • Tutorial _count stepvars stap 4: builden van de pagina's
 • Geavanceerde technieken: een stepcollectie tonen in verschillende kolommen
 • Een kleine tutorial over het html <div>-element.
 • Tutorial verschillende kolommen stap 1: broncode met <div>-elementen aanmaken
 • Tutorial verschillende kolommen stap 2: broncode uitbreiden met <div 'clear:both'>
 • Tutorial verschillende kolommen stap 3: StepCollect <div 'clear:both'> laten toevoegen
 • Geavanceerde technieken: een pagina tonen met aanklikbare afbeeldingen
 • Tutorials einde

Dynamische websites

ASP-ontwikkeling met Sitestepper

 • ASP-ontwikkeling met Sitestepper
 • Groeperen van bronteksten in de projectboom.
 • Asp-programmabibliotheken specifiek aan het huidige project.
 • Mogelijkheid tot het maken van asp-programmabibliotheken voor verschillende projecten.

Appendixen

terminologieën gebruikt binnen Sitestepper.

Lijst van speciale en accent-karakters.

Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite