Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Software voor de professionele ontwikkelaareZip

eZip zip-programma

Het eZip-programma is een comprimeringsprogramma dat bestanden zal wegschrijven in het standaard zip-formaat.

Het programma is specifiek ontwikkeld om projectbestanden te zippen en te unzippen, waarbij van de veronderstelling wordt uitgegaan dat alle bestanden die tot één project behoren, zich in één folder (met subfolders) bevinden.

Om deze eenvoud en veiligheid te bereiken heeft het eZip-programma een aantal ingebouwde acties en maakt het programma een aantal veronderstellingen.

  • Elke aangemaakt zip-bestand is steeds beschermd met een zelf in te voeren paswoord.
  • De naam van de aangemaakte of aangepaste zip-file kan niet worden ingevoerd maar is steeds dezelfde als de folder waarin de zip wordt uitgevoerd.
  • Alle bestanden worden, na het zippen automatisch uit de folder verwijderd (er kan worden gekozen om deze te verwijderen naar de prullenbak toe, of om deze onmiddellijk van de schijf te verwijderen).

Dankzij deze automatische instellingen, werkt eZip snel en vooral veilig.

Snel want:

  • U moet nergens een bestandsnaam selecteren, openen of terugvinden.

Veilig want:

  • Na het zippen is uw broncode beschermd met een paswoord en is het zip-bestand zeer gemakkelijk mee te nemen op memory-stick, dvd of dergelijke.
  • Indien reeds een paswoord werd ingevoerd, en een update van het zip-bestand is noodzakelijk, dan zal eZip het ingevoerde checken met het paswoord van het zip-bestand. eZip zal niet toelaten dat een verschillend paswoord wordt ingevoerd: dit beperkt de kans op het onbruikbaar worden van een aantal van de gezipte bestanden!
  • Vermits eZip zelf de naam van het zip-bestand bepaald, en deze naam dezelfde is als de naam van uw projectfolder, is van elk zip-bestand perfect geweten tot welk project het behoort.
Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite