Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper termenDevelopment Center, Project, Build Target

De termen Sitestepper Development Center, Sitestepper Project en Build Targets worden gebruikt om in het Sitestepperprogramma uw verschillende sites te groeperen.

Development Center

Een Sitestepper development center is een verzameling van Sitestepper projecten waarbij gelijkaardige projecten in eenzelfde development center worden geplaatst.

Elk development center komt fysisch overeen met een folder bereikbaar vanaf de PC waarop Sitestepper geinstalleerd is. Dit kan zijn op de locale harde schijf, maar dit kan evengoed een folder zijn op het netwerk.

Alle Sitestepper Development Centers zijn folders die beginnen met een '_'-karakter en die de extentie: .SDC bevatten.

Sitestepper Project

Projecten die bij elkaar horen, kunnen in een development center bij elkaar worden geplaatst.

Fysisch zal elk project geplaatst zijn in een onmiddellijke subfolder van een development center.

Alle Sitestepper Projecten zijn subfolders van een development center, beginnen met een '_'-karakters en bevatten de extentie: .SPR.

Sitestepper Build Target

Dezelfde website kan naar verschillende webservers toe worden gegenereerd. Bijvoorbeeld: een website tijdens ontwikkeling naar de locale webserver op de locale pc (de zogenaamde LOCALHOST) en dezelfde website naar een webserver bij een provider.

Dezelfde bron qua webpagina's zal worden gebruikt, met een identieke indeling in de ontwikkelings-tree, maar de gegenereerde webpagina's zullen andere webverwijzingen (de zogenaamde URL's bevatten).

De website waarheen de website zal worden gebuild, wordt een 'Sitestepper Build Target' genoemd.

Alle build targets die vanaf dezelfde bron vertrekken, moeten zich in de project folder bevinden.

Alle build targets zijn tekstbestanden met de extensie: .SBT en zijn opgemaakt in het Windows ini-file formaat.

Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite