Nederlands - Engels - HOME
Welkom bij www.sitestepper.be !

Sitestepper voor ...bedrijven en zelfstandigen

Sitestepper zal u toelaten een website in eigen beheer te onderhouden en uit te breiden.

Voordelen van Sitestepper

 • Zie voor een gedetailleerde opsomming van Sitestepper onze pagina waarom Sitestepper ?
 • Bijkomend hebben wij hieronder enkele voordelen specifiek voor bedrijven opgesomd.
 • Hebt u meer vragen: contacteer ons via één van de emailadressen of telefoonnummers op onze contactpagina
 • Hebt u nog geen website, klik dan hier om te zien hoe wij u kunnen helpen.

Een website is een visitekaartje

Een website is voor zowel een bedrijf als een zelfstandige een visitekaartje en dus een manier om gevonden te worden via het internet.

Meer en meer potentiële klanten gebruiken immers de bekende zoek-engines zoals Google, Altavista en Yahoo om bedrijven op te zoeken.

Veel bedrijven, zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen hebben dan ook de terechte keus gemaakt een website te laten ontwikkelen. Veelal door een grafisch ontwerper die er in geslaagd is een zeer mooie site af te leveren.

Zorg dat uw website gevonden wordt !

Echter een website aanmaken is slecht het begin: het is immers van het grootste belang dat uw potentiële klanten uw site vinden en dat, bijgevolg, uw website voldoet aan een aantal voorwaarden teneinde de site zo zoek-engine-vriendelijk te maken.

Het optimaliseren van een website is een zeer complexe materie. Komt er dan nog bij dat de algoritmes die de zoekengines gebruiken om pagina's te indexeren, voortdurend worden aangepast.

Sitestepper helpt u

Sitestepper zal u helpen uw website te laten voldoen aan een aantal voorwaarden die SEO-experts (SEO = Search Engine Optimalisatie) als zeer belangrijk beschouwen.

De design van Sitestepper, waarbij tijdens het aanpassen van de site de grafische layout en de generieke (op alle pagina voorkomende) teksten worden gescheiden van de effectieve inhoud van de webpagina's, is uitermate geschikt om een aantal van deze voorwaarden te vervullen.

We sommen graag hier enkele van de voorwaarden op:

 1. Gewone html-pagina's genereren: de webpagina's geschreven in html, worden nog altijd gemakkelijker geïndexeerd door zoek-engines dan pagina's geschreven in een dynamische taal (zoals .asp en .php-pagina's).
  Alhoewel dit onderscheid meer en meer aan het vervagen is, want bepaalde dynamische pagina's worden ook opgenomen in sommige zoek-engines, toch kunnen we er zeker van zijn dat pagina's geschreven in 'normale' html altijd en volledig zullen worden opgenomen in de zoekresultaten van de zoek-engines.
  Sitestepper editeert en genereert normale html-pagina's.
 2. Geen frames gebruiken: zoek-engine specialisten zijn het er over eens dat sites die gebruik maken van frames niet of niet volledig worden geïndexeerd.
  Sitestepper splitst de generieke delen op in apart aan te passen bestanden, en groepeert alle delen van een pagina tot één html-pagina bij het aanmaken van de website.
  Sitestepper maakt frames dus overbodig !
 3. Correcte keywords gebruiken op uw website: de zogeheten meta-tags.
  Alhoewel meta-tags slechts één onderdeel zijn van het algoritme waarmee zoek-engines sites indexeren, blijft het een onderdeel dat zeker aanwezig moet zijn.
  Sitestepper laat u toe de meta-tags éénmaal te editeren in een apart bestand, waarna deze meta-tags worden toegevoegd op elke pagina van uw site.
 4. De website moet inhoud bevatten. Verreweg dé belangrijkste voorwaarde om te worden opgenomen in zoek-engines is dat uw website inhoud moet bevatten.
  Te veel sites zijn grafisch zeer mooi ontwikkeld maar bevatten geen tekst. Het is van het grootste belang dat uw website teksten bevat die kunnen worden geïndexeerd. Zonder tekst heeft, noch uw bezoeker, noch een zoek-engine, een reden om uw site te bekijken !
  Vermits Sitestepper het enorm gemakkelijk maakt om bestaande pagina's aan te passen en om nieuwe pagina's aan te maken, is het uitermate geschikt om pagina's met duidelijke en beschrijvende tekst te genereren.

Wij volgen continue de nieuwe ontwikkelingen op gebied van optimalisatietechnieken op, en passen Sitestepper aan aan de laatste informatie.

Vermits uw website steeds, door het aanklikken van één menu-optie, volledig opnieuw kan worden gegenereerd, zal elke verandering die wij aanbrengen aan Sitestepper om de bovenstaande optimalisatietechnieken te implementeren, ook worden doorgevoerd op uw site!

Zelf uw website aanpassen

Een website laten onderhouden door een extern bedrijf kost veel geld. Alhoewel de initiéle webontwikkeling veelal wordt gedaan door een extern (grafisch) bedrijf, is het onderhouden van de site iets dat zelf kan worden uitgevoerd.

Niet alleen de effectieve uurkost van een externe persoon kan oplopen, maar ook de tijd die u zelf hieraan moet spenderen, kan evengoed worden gespendeerd aan het zelf invoeren van de veranderingen. Als u wenst dat uw website aantrekkelijk blijft voor uw klanten en zoek-engines (en dat wensen we toch allemaal), moet u er voor zorgen dat de inhoud geregeld wordt aangepast.

Wie beter dan uzelf of één van uw medewerkers, dus iemand met een perfecte voeling met uw bedrijf, kan deze teksten aanleveren.

Deze teksten uitleggen aan iemand buiten het bedrijf vergt zeer veel tijd. En als u de teksten toch moet aanleveren in één of andere tekstverwerker, dan kan u de tekst evengoed invoeren in Sitestepper.

Website ontwikkeling

 • Hebt u nog niet de stap gemaakt naar een eigen website ?
 • Wenst u een e-commerce site op te zetten ?
 • Hebt u een website, maar zou u uw klanten willen laten bestellen via de site ?

U kan vrijblijvend onze prijslijst voor webontwikkeling aanvragen door een email te sturen naar of . Gelieve uw naam, bedrijf en adres te vermelden, a.u.b.

Een website is goedkoper dan u denkt ! En u kan hem altijd zelf onderhouden !
Prijs Sitestepper Slechts € 95,00 > alle prijzen > meerdere licenties
StepCollect Publiceer verzamelingen INBEGREPEN bij een Sitestepper licentie > Zie hier een voorbeeld
ASPStepper - Classic ASP programmabibliotheek Bevat tientallen classen Bevat honderden routines Slechts € 50,00 > Zie onze voorbeeldsite